loader image

PRAKTISCHE INFO - PERINATALE PSYCHOLOGIE

We starten met een wederzijds kennismakingsgesprek, waarbij ik enerzijds mezelf en mijn werkwijze als psycholoog voorstel; anderzijds ben ik graag voor jou een luisterend oor binnen een warme en vertrouwelijke sfeer om jouw vragen, twijfels, bezorgdheden of noden te erkennen.

Indien het basisgevoel van vertrouwen aanwezig is, kan een vervolgtraject uitgestippeld worden. We bekijken samen hoe intensief de begeleiding zal worden en zullen op geregelde tijdstippen het traject evalueren om de doelstellingen bij te sturen.

Psychologische begeleiding werkt op maat, waar we op voorhand geen termijn op kunnen plakken. Uiteraard ben ik gebonden aan het beroepsgeheim; enkel mits jouw toestemming zal ik in het kader van jouw traject contact opnemen met andere belangrijke betrokkenen, zoals je vroedvrouw, huisarts, gynaecoloog, enz.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en de Dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening vanuit het FOD.

De kostprijs bedraagt €65 per uur.
Terugbetaling door ziekenfondsen is afhankelijk van verzekering.