loader image

NEUROGENE STOORNISSEN

Logopedische stoornis naar aanleiding van een hersenaandoening

Behandelingen voor neurogene communicatiestoornissen kunnen plaatsvinden in de praktijk en bij de patiënt thuis wanneer deze zich moeilijk kan verplaatsen.

Afasie

Er is sprake van afasie wanneer de taal moeilijk verloopt.

Voorbeelden van zulke communicatieproblemen zijn:

  • woordvindingsproblemen: hierbij heeft iemand moeite om op bepaalde woorden te komen
  • problemen in de non-verbale communicatie: bijvoorbeeld te dicht bij iemand gaan zitten of geen oogcontact maken met de persoon tegen wie men spreekt
  • te veel praten en breedsprakerigheid
  • stoornissen in de abstracte taal: bijvoorbeeld grappen of woordspelingen niet meer goed begrijpen, informatie letterlijk nemen
  • gebruik van vreemde woorden of zinnen

Dysartrie

Dysartrie is een stoornis in het spreken.
De spraak is aangedaan, omdat door verlamming van de spieren van lippen, tong en/of gehemelte de spraakklanken niet meer goed gevormd kunnen worden. Hierdoor kan de patiënt moeilijk verstaanbaar zijn.

Dysfagie

Dysfagie is een stoornis in het slikken. Er is een combinatie van:

  • stoornissen in de slikspieren
  • een verminderde gevoeligheid
  • een afname van reflexen

Dit alles kan ertoe leiden dat de persoon zich verslikt. Bij verslikken komt het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht, met hoesten tot gevolg.