loader image

LEERSTOORNISSEN

Moeilijkheden met lezen, rekenen en spellen.

Kinderen kunnen op school moeilijkheden ondervinden met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig aanwezig, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een leerstoornis.

Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt.

Lezen

Kinderen met een leesstoornis hebben vaak moeite met het snel herkennen van woorden. Ze lezen vaker fouten en lezen in een traag tempo.

We spreken over dyslexie op vlak van lezen wanneer:

  • het leesniveau een stuk onder het niveau ligt dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind.
  • het lezen moeilijker verloopt dan de andere schoolse vaardigheden.
  • het leesprobleem blijft bestaan ondanks het vele oefenen.

Spelling

Kinderen met een spellingsstoornis maken veel schrijffouten en schrijven meestal erg traag.

We spreken over dyslexie op vlak van spelling wanneer:

  • de resultaten voor spelling een stuk onder het niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind.
  • de spelling moeilijker verloopt dan de andere schoolse vaardigheden.
  • het spellingsprobleem blijft bestaan ondanks het vele oefenen.

Lees- en spellingsproblemen komen vaak samen voor.

Rekenen

Kinderen met een rekenstoornis hebben problemen met rekenen.

We spreken over dyscalculie wanneer:

  • de resultaten voor rekenen een groot stuk onder het niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind.
  • het rekenen moeilijker verloopt dan de andere schoolse vaardigheden.
  • het rekenprobleem blijft bestaan ondanks het vele oefenen.