loader image

ONS TEAM !

Caroline Lambrechts

Kinesitherapeut voor kinderen

Ontwikkelings-
en psychomotorische begeleiding

Specialisatie

Bobath-therapie voor baby’s en kinderen

Telefoon

+32 (0)474 65 90 56

In 2003 studeerde ik af als kinesitherapeut. Hierna besloot ik mij te specialiseren in pediatrie aan de KU Leuven. Na mijn studies in 2004 richtte ik mijn eigen praktijk te Sluizen op. Ik heb me de afgelopen jaren voortdurend bijgeschoold. Zo deed ik 10 jaar ervaring op in een multidisciplinair team bij prematuur geboren kinderen in Rocourt. Daarnaast volgde ik enkele Bobath specifieke cursussen en de refresher om op de  hoogte te blijven van de laatste nieuwe therapeutische ontwikkelingen.

In 2006 specialiseerde ik me in de vroeg begeleiding van kinderen tussen 0-2 jaar en volgde ik de cursussen ‘psychomotoriek en testings’, ‘braingym’ en ‘babymassage’. Laatst schoolde ik me bij in SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) en volgde ik een cursus EHBO voor kinderen.

De komende jaren staan er zeker nog bijscholingen op het programma, om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Lise Loyens

Kinesitherapeut voor kinderen

Psychomotorische begeleiding

Specialisatie

Fijne en grove motoriek bij kinderen > 3 jaar
Reflexintegratie

Telefoon

+32 (0)497 19 86 79

Ik studeerde in 2016 af als kinesitherapeut met als specialisatie pediatrie aan de KU Leuven. In oktober 2016 vulde ik de praktijk te Sluizen aan. Ook ik blijf me na mijn studies steeds bijscholen en vervolledigde in 2017 de cursus ‘psychomotoriek en testings’. Samen met Caroline volgde ik eveneens de cursus EHBO voor kinderen.

De komende jaren staan er bij mij ook zeker bijscholingen op het programma, om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Emeline Adant

Kinesitherapeut voor kinderen

Psychomotorische begeleiding

Specialisatie

Fijne en grove motoriek bij kinderen > 18 maanden
Reflexintegratie

Telefoon

+32 (0)493 18 18 80

Begin 2021 studeerde ik af aan de KULeuven als kinesitherapeut met de afstudeerrichting pediatrie. Momenteel ben ik bezig aan de opleiding “Intégration Motrice Primordiale &reflèxes archaïques”. Hierbij staat de herintegratie van primaire reflexen bij kinderen, die moeilijkheden hebben met fijne en grove motoriek, centraal.

De komende jaren staan er bij mij ook zeker bijscholingen op het programma, om jullie zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Sandy Hermans

Klinisch psychologe

Perinatale counseling

Specialisatie

Begeleiding bij vragen, twijfels of bezorgdheden vanaf de zwangerschap tot 2 jaar na de bevalling.

Telefoon

+32 (0)472 32 90 42

In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als klinisch psychologe, met als specialisatie kinderen en jongeren. De voorbije jaren heb ik waardevolle ervaring mogen opdoen in verscheidene settingen. Door in 2017 zelf mama te worden en te mogen ervaren dat die zogenaamde ‘roze’ wolk soms ook licht- of donkergrijs getint kon zijn, werd ook mijn nieuw levensdoel geboren: prille ouders en hun baby waar nodig ondersteunen. Na een gespecialiseerde opleiding tot perinatale counselor voltooid te hebben, ben ik momenteel werkzaam vanuit de Moeder&Baby afdeling te Bethanië in Zoersel en spits ik me bij Cure4Kids ook graag toe op deze gezinnen die zoekende zijn in het prille ouderschap.

Via bijscholingen probeer ook ik mezelf elke keer weer verder te ontplooien als mens en als hulpverlener.

WAT DOEN WIJ

Elk kindje is uniek op zijn eigen manier, maar sommigen hebben nood aan net dat tikkeltje meer begeleiding en ondersteuning.
Zoals elk slakje gaat iedereen vooruit op zijn manier. Samen zorgen we ervoor dat we het eindresultaat behalen.

Kinesitherapie

Voor jullie als ouders is het niet altijd evident om een verklaring te vinden waarom het bij jullie kindje wat moeizamer verloopt bij het bewegen.
Wij, als kinesitherapeuten, zullen je kind met onze ervaring op een aangepaste manier begeleiden en vooruithelpen,
waardoor ze meer plezier zullen beleven aan het bewegen.

Eerst onderzoeken we via testen de algemene ontwikkeling van jullie kind om nadien op een aangepaste manier de therapie te starten.

BABYTHERAPIE/VROEGBEGELEIDING

Na 9 maanden wachten is het zover! Eindelijk kunnen jullie je pasgeboren kindje in jullie armen houden. Jullie baby is nu nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. Soms verloopt dit een beetje moeizamer wat betreft de motoriek. Merken jullie problemen tijdens deze normale ontwikkeling (tot 18 maanden) zoals: hoofdcontrole, rollen, komen tot zit, stabiel zitten, kruiphouding, het kruipen, komen tot stand, het staan, stappen,… Dan helpen wij jullie en jullie baby graag verder. Zo denken we aan: prematuur geboren baby’s, voorkeurshouding, afplatting van de schedel, billenschuiven, te soepele of net te gespannen baby’s, vertraagde motorische ontwikkeling,…

NEUROMOTORIEK

Helaas verlopen niet alle zwangerschappen en bevallingen zoals gehoopt. Soms zijn er dieperliggende oorzaken waardoor de ontwikkeling moeilijk blijft verlopen.
Dit kan te maken hebben met prematuriteit, infecties, syndromen, zuurstoftekort, hersenbloedingen, hersenbeschadigingen,… Tijdens de therapie stimuleren we de normale ontwikkeling door individuele begeleiding van jullie kind en geven we tips aan jullie als ouders voor thuis.

GROVE MOTORIEK

Ervaart jouw kind moeilijkheden met stabiliteit, evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, lateralisatie, lichaamsplan, ruimtelijk inzicht, planmatig werken,… ? Denk maar aan: houterige bewegingen, vaak vallen, het niet goed kunnen gooien en vangen van een bal, springen met twee voetjes samen, op 1 been staan, hinkelen, touwtje springen, fietsen, aankleden, klimmen en klauteren,…
Kortom moeilijkheden met bewegingen waar we ons hele lichaam voor nodig hebben?
Samen zullen we hier stap voor stap aan werken!

FIJNE MOTORIEK

Dit zijn moeilijkheden met lateralisatie, oog-hand coördinatie, bimanuele coördinatie, ruimtelijk inzicht, planmatig werken, visuo-motoriek,… Denk maar aan: voorbereidende schrijfbewegingen, schrijven, knippen, plakken, prikken, kleuren, puzzelen, spelen met blokken, veters binden, eten met mes en vork,… Alles waarvoor we onze twee handjes dagelijks nodig hebben. Heeft uw kind het moeilijk met een of meerdere van deze taakjes? Dan zullen we hier samen met uw kind aan werken en ook u als ouders tips meegeven voor thuis.

Perinatale Counseling

In opmaak

In opmaak

Groepsactiviteiten

Peuterturnen

Speciaal voor peuters die samen met mama, papa, oma, opa, meter,… willen rollen, klimmen, klauteren,… en zo spelenderwijze gestimuleerd worden om te bewegen.

Praktische info volgt binnenkort.

Kleuterturnen

Kleuterturnen heeft als doel om kinderen het plezier van bewegen en sport te laten ontdekken. Tijdens de lesjes, zal je kind de kans krijgen om te spelen, open te bloeien, vertrouwen te ontwikkelen en vooral te leren omgaan met zijn/ haar eigen lichaam. In de les komen spelletjes, bewegen op muziek, oefeningen, parcours, vrij experimenteren,… aan bod.

Kleuterturnen vormt zo de perfecte voorbereiding op eender welke sport.

Praktische info volgt binnenkort.

MEER INFORMATIE ?

Kinesitherapie

Alvorens je bij onze praktijk langskomt, vragen we jullie even om een afspraak telefonisch vast te leggen via Caroline (0474 65 90 56), Lise (0497 19 86 79) of Emeline (0493 18 18 80). We willen jullie graag leren kennen alvorens we met een persoonlijke aanpak starten. Hiervoor voorzien we een intakegesprek om te luisteren naar jullie verhaal. Tijdens dit kennismakingsgesprek luisteren we naar jullie vragen en geven we aandacht aan jullie  kindje om zo al een eerste indruk te krijgen. Vervolgens overleggen we met jullie het verdere verloop van het onderzoek en daaruit volgende behandelingen.

Wat moet je meenemen?

  • Doktersvoorschrift
  • Klever ziekenfonds
  • Eventuele verslagen
  • Medische documenten

Perinatale Counseling

We starten met een intakegesprek tussen therapeut en ouders. Indien de positieve klik er is en iedereen heeft het basisgevoel dat vertrouwen kan opgebouwd worden, zal een vervolgtraject uitgestippeld worden. We bekijken samen hoe intensief de begeleiding zal worden en zullen op tijd en stond de begeleiding evalueren om doelstellingen en/of werkwijze indien nodig bij te sturen. Psychologische begeleiding werkt op maat, waar we op voorhand geen termijn op kunnen plakken. Uiteraard ben ik gebonden aan het beroepsgeheim; enkel mits uw toestemming zal ik contact opnemen met andere belangrijke betrokkenen. Ik ben erkend door de Psychologencommissie en de Dienst Gezondheidsberoepen en beroepsuitoefening vanuit het FOD. De kostprijs bedraagt €55 per uur. Terugbetaling door ziekenfondsen is afhankelijk van verzekering.

Caroline Lambrechts:

Lise Loyens:

Emeline Adant:

Sandy Hermans:

  • Alle
  • babytherapie / vroegebegeleiding
  • fijne motoriek
  • Grove motoriek
  • neuromotoriek

BT | VB 22

BT | VB 21

BT | VB 20

BT | VB 19

BT | VB 18

BT | VB 17

BT | VB 16

BT | VB 15

BT | VB 14

BT | VB 13

BT | VB 11

BT | VB 12

BT | VB 10

BT | VB 9

BT | VB 8

BT | VB 7

BT | VB 6

BT | VB 5

BT | VB 4

BT | VB 3

BT | VB 2

BT | VB 1

fijne motoriek

Grove Motoriek

Neuromotoriek

Babytherapie / Vroegebegeleiding